Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna Specjaliści od procesu inwestycji budowlanych

Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości

Kancelaria Nieruchomości i Proces Budowlany ma doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w dochodzeniu odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości. Do spadku wartości nieruchomości może dojść w następstwie działań jednostki samorządu terytorialnego. To jedna z sytuacji, gdy właściciel ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i urzędami, dochodząc satysfakcjonującej kwoty odszkodowania.

Kiedy należy się odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości?

Jest wiele sytuacji, gdy właściciel nieruchomości może ubiegać się o wypłatę odszkodowania za spadek wartości nieruchomości. Odszkodowania można dochodzić m.in. za:

1. Znajdujące się na działce np. słupy energetyczne

Na nieruchomości mogą zostać zainstalowane urządzenia służące do doprowadzenia lub odprowadzania np.: płynów, gazu czy energii elektrycznej. W ubiegłych latach wiele z takich urządzeń stawiano bez uprzedniego uzyskania zgody właścicieli poszczególnych działek. Jeżeli są Państwo właścicielem działki, na której zostały ustanowione np. słupy energetyczne linii przesyłowych wysokiego napięcia, możecie Państwo dochodzić odszkodowania.

Zgodnie z przepisami odszkodowania za urządzenia znajdujące się na działce, np. słupy energetyczne, można dochodzić na 10 lat wstecz. W imieniu Klientów prowadzimy sprawy o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

2. Zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

Utrata wartości nieruchomości może zostać spowodowana zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Właściciel nieruchomości, który doznał uszczerbku w majątku z tego właśnie tytułu, może dochodzić odszkodowania od gminy. Alternatywą dla odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę jest wysunięcie w stosunku do gminy żądania wykupienia nieruchomości lub jej części, lub zamiany nieruchomości. Możliwości te daje właścicielowi nieruchomości ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Reprezentujemy Klientów w sprawach o odszkodowanie wówczas, gdy w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego należące do nich nieruchomości straciły na wartości. Po zapoznaniu się z Państwa sprawą będziemy w stanie określić, czy istnieją przesłanki, aby skutecznie dochodzić odszkodowania w adekwatnej kwocie.

3. Zmniejszenie wartości nieruchomości zgodnie z prawem wodnym

Utrata wartości nieruchomości może mieć związek także m.in. z:

  • wprowadzeniem w strefie ochronnej zakazów, nakazów oraz ograniczeń w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód,

  • zalaniem gruntów podczas powodzi w wyniku nieprzestrzegania przepisów ustawy przez właściciela wód lub właściciela urządzenia wodnego,

  • obowiązkiem umożliwienia dostępu do śródlądowych wód powierzchniowych na potrzeby wykonywania robót związanych np. z utrzymywaniem wód (wówczas, gdy nieruchomość przylega do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych).

Reprezentujemy interesy Klientów, którzy w związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego nie mogą lub mają ograniczone możliwości korzystania z nieruchomości w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy jesteśmy w stanie określić, czy wystąpienie z żądaniem wypłaty odszkodowania jest uzasadnione.

4. Wywłaszczenie nieruchomości

Zgodnie z przepisami każda nieruchomość może zostać wywłaszczona na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przykładowo: plan budowy drogi publicznej, lotniska czy infrastruktury kolejowej może spowodować, że wobec właściciela nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe. Gdy dochodzi do wywłaszczenia, właścicielowi należy się odszkodowanie.

Klientom służymy pomocą na każdym etapie postępowania wywłaszczeniowego. Nasi eksperci mają rozległą wiedzę – w zależności od uzgodnień z Klientem mogą dochodzić odszkodowania lub uzyskania nieruchomości zamiennej. W praktyce często spotykamy się z koniecznością sformułowania zastrzeżeń co do opinii sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych. Jeżeli uważają Państwo, że nieruchomość została wyceniona zbyt nisko, chętnie zapoznamy się ze sprawą i – jeżeli będzie to możliwe – pomożemy.

Kancelaria Nieruchomości i Proces Budowlany – dlaczego warto nam zaufać?

Prowadzimy sprawy o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości. Wyróżnia nas doświadczenie, profesjonalne i rzetelne działanie. Nieustannie się dokształcamy, aby być na bieżąco ze zmianami legislacyjnymi i orzecznictwem. Dotychczas współpracowaliśmy z wieloma Klientami indywidualnymi z całej Polski – wielu pomogliśmy w rozwiązaniu problemu lub uzyskaniu satysfakcjonującego odszkodowania.

Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Do każdej sprawy, z jaką zgłaszają się do nas Klienci, podchodzimy indywidualnie. Chętnie poznamy Państwa historię i określimy, w jakim zakresie jesteśmy w stanie pomóc.

Updated: 5 lutego, 2021 — 08:27
Adres: ul. Legionowa 31, 01-343 Warszawa
Telefon: +48 571 273 857
E-mail: kancelaria@dybka.com.pl
Grupa Dybka © 2010-2020