Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna Specjaliści od procesu inwestycji budowlanych

Specjalizacja

Naszą ofertę pomocy prawnej kierujemy zarówno do podmiotów z branży budowlanej jak i nieruchomości, jak również do podmiotów publicznych oraz osób indywidualnych. Nasza profesjonalna pomoc prawna dotyczy całego spektrum spraw związanych z realizacją inwestycji budowlanych, jak i kwestii dotyczących nieruchomości.

Podstawowe obszary naszego działania

 • Prawo Budowlane,
 • Umowy Budowlane i Inwestycyjne,
 • Spory budowlane,
 • Obsługa prawna nieruchomości,
 • Najem obiektów komercyjnych i inwestycyjnych,
 • Regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
 • Prawo Ochrony Środowiska,
 • Sprawy korporacyjne podmiotów z branży budowlanej i rynku nieruchomości,
 • Porady prawne

Nasze specjalizacje

Gwarantujemy, że każdy radca prawny z naszej kancelarii ma wszechstronną wiedzę z zakresu wymienionych obszarów działania.

Spośród istotnych projektów, w jakie byli zaangażowani nasi prawnicy, możemy wyróżnić:

  1. Wsparcie prawne firmy developerskiej w zakresie zakupu terenów inwestycyjnych w Warszawie (dzielnica Białołęka) o łącznej powierzchni 6,5h oraz doradztwo na etapie realizacji zespołu obiektów mieszkaniowych i ich sprzedaży.
  1. Obsługa prawna sporu pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Inwestorem o wartości roszczeń 15M PLN zakończone zawarciem ugody na etapie apelacji po korzystnym rozstrzygnięciu w I instancji.
  1. Wsparcie formalno-prawne inwestora zastępczego wyłonionego w przetargu publicznym w ramach projektu budowy składowiska odpadów niebezpiecznych wraz z infrastrukturą w województwie dolnośląskim.
  1. Nadzór nad pozyskiwaniem niezbędnej dokumentacji wraz ze wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do rozbudowy i nadbudowy kamienicy na warszawskiej Woli objętej ochroną konserwatorską w celu przekształcenia jej na budynek biurowy klasy A.
  1. Reprezentacja grupy podwykonawców robót budowlanych w sporze z generalnym wykonawcą oraz inwestorem w ramach realizacji inwestycji drogowej (łączna wartość sporu 4M PLN).
  1. Oddalenie roszczeń inwestora wobec biura projektowego z tytułu rzekomych błędów popełnionych w związku z projektowaniem i nadzorem autorskim w wysokości roszczeń ponad 2M PLN.
  1. Pomoc prawna w komercjalizacji zmodernizowanego ciągu pawilonów handlowych składającego się z 20 lokali użytkowych.
  1. Bieżące wsparcie grupy inwestorów w zakresie najmu i windykacji posiadających w swoim portfelu inwestycyjnym ponad 150 lokali na terenie Warszawy oraz okolic.
  1. Obsługa refinansowania kredytu zabezpieczonego na nieruchomościach komercyjnych (obiekty hotelowe i rekreacyjne) z wyłączeniem części zabezpieczenia.
  1. Reprezentacja klienta ws. zasiedzenia nieruchomości gruntowej o powierzchni 24ha na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
  1. Obsługa prawna przedstawicielstwa podmiotu zagranicznego zajmującego się dostarczaniem wysoko wyspecjalizowanych urządzeń i wyrobów budowlanych.
  1. Wsparcie w uzyskaniu decyzji środowiskowej i zintegrowanego pozwolenia środowiskowego dla nowopowstającego zakładu produkcyjnego wyrobów budowlanych.
  1. Odzyskanie terenów zabranych tzw. Dekretem Bieruta w dzielnicy Praga Południe na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli.
  1. Wygrany spór z WIOŚ odnośnie braku przesłanek do nałożenia na klienta kancelarii podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości ponad 0,5M PLN.
 1. Przeprowadzenie serii szkoleń specjalistycznych z zakresu prowadzenia inwestycji budowlanych na rzecz podmiotów publicznych w związku z prowadzonym przez nie nadzorem nad wydatkowaniem środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich.
Adres: ul. Legionowa 31, 01-343 Warszawa
Telefon: +48 571 273 857
E-mail: kancelaria@dybka.com.pl
Grupa Dybka © 2010-2020