Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna Specjaliści od procesu inwestycji budowlanych

Obsługa prawna nieruchomości

Budynki, obsługa prawna nieruchomości w Warszawie

Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany świadczy rzetelną i kompleksową pomoc prawną we wszelkich zagadnieniach dotyczących nieruchomości. W ramach spraw związanych z nieruchomościami kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług, poczynając od kwestii związanych z odzyskiwaniem wywłaszczonych nieruchomości, poprzez badanie stanu prawnego nieruchomości w celu zminimalizowania ryzyk transakcyjnych, regulowanie stanu prawnego nieruchomości zarówno kwestiach cywilnych, jak i administracyjnych, obsługę transakcji na nieruchomościach oraz bieżących kwestiach związanych zarządzaniem nieruchomościami i tym, jaki jest ich stan prawny.

Zakres spraw dotyczących nieruchomości

Prawo dotyczące nieruchomości to szerokie spektrum spraw i zagadnień, wśród których jako główne zagadnienia mieszczące się w naszej specjalizacji należy wymienić:

 • audyty nieruchomości na potrzeby obrotu nieruchomościami (tzw. due diligence);
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych związanych z planowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, zabytkami, gruntami rolnymi i leśnymi, procesami budowlanymi, ochroną środowiska, czy zagadnieniami geodezyjnymi;
 • postępowania wywłaszczeniowe i nacjonalizacyjne;
 • obsługę transakcji na nieruchomościach (umowy kupna /sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskie i przedwstępne, umowy kredytowe, spory sądowe na tle realizacji umów);
 • regulacje stanu prawnego nieruchomości (w tym m.in. kwestie związane z zasiedzeniem i zniesieniem współwłasności);
 • sprawy karne i dyscyplinarne powiązane z nieruchomościami i prawem budowlanym (samowole budowlane, odpowiedzialność karna i zawodowa uczestników procesu budowlanego, fałszerstwa dokumentów).

Ważnym elementem praktyki Kancelarii Prawnej Nieruchomości & Proces Budowlany jest budowanie wartości nieruchomości oraz zabezpieczanie właścicieli przed ewentualną utratą wartości posiadanych aktywów. Kancelaria ma bogate doświadczenie zarówno w realizacji inwestycji greenfield i brownfield. Na przedmiotowe działania składa się szereg działań, w tym m.in. nadzór nad uchwalanymi planami miejscowymi oraz planowanymi inwestycjami publicznymi i komercyjnymi, kompletowanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tzw. DŚU, decyzji emisyjnych i wodnoprawnych), nadzór prawny nad pracami projektowymi i wykonawczymi, wsparcie prawne na etapie wdrożeniowym i w toku użytkowania obiektu.

Jako że nie sposób opisać wszelkich zagadnień, z jakimi na co dzień się mierzymy, zapraszamy do przesyłania zapytań lub dzielenia się wątpliwościami w bezpośredniej rozmowie z jednym z naszych prawników. Gwarantujemy szybkie ustalenie stanu prawnego Twojej nieruchomości. Każdy nasz adwokat jest wszechstronnie przygotowany do pomocy w tego typu sprawach.

Pomożemy Ci ustalić stan prawny nieruchomości

Twoją sprawą zajmą się kompetentne osoby, na co dzień zmagający się z problemami prawnymi dotyczącymi nieruchomości. Opiekę merytoryczną nad zleconymi sprawami przejmują doświadczeni adwokaci oraz radcowie prawni. Poza reprezentacją w sporach, prawnicy Kancelarii Nieruchomości & Proces Budowlany mają znaczne doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i ustalaniu, jaki jest stan prawny nieruchomości.

W sprawach wymagających współdziałania z fachowcami zewnętrznymi, w celu zapewnienia kompleksowości naszych usług na bieżąco współpracujemy z notariuszami, inżynierami, rzeczoznawcami budowlanymi oraz rzeczoznawcami majątkowymi. Większość współpracujących z nami fachowców jest jednocześnie biegłymi sądowymi w swoich specjalnościach. Skorzystaj z pomocy naszych prawników i przekonaj się, jak wiele mogą Ci pomóc. Gwarantujemy, że prawo nieruchomości nie ma dla nas tajemnic. Każdy adwokat pracujący w naszej kancelarii rozwija swoje kompetencje, by móc świadczyć usług w sposób rzetelny i profesjonalny.

Przykładowe projekty dotyczące odszkodowań i rekompensat, w jakie byli zaangażowani nasi prawnicy:

  1. Wsparcie prawne firmy developerskiej w zakresie zakupu terenów inwestycyjnych w Warszawie (dzielnica Białołęka) o łącznej powierzchni 6,5 ha oraz doradztwo na etapie realizacji zespołu obiektów mieszkaniowych i ich sprzedaży.

 

  1. Obsługa refinansowania kredytu zabezpieczonego na nieruchomościach komercyjnych (obiekty hotelowe i rekreacyjne) z wyłączeniem części zabezpieczenia.

 

  1. Reprezentacja klienta ws. zasiedzenia nieruchomości gruntowej o powierzchni 24 ha na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

 

  1. Odzyskanie terenów zabranych tzw. Dekretem Bieruta w dzielnicy Praga Południe na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli.

 

 1. Nadzór nad pozyskiwaniem niezbędnej dokumentacji wraz ze wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do rozbudowy i nadbudowy kamienicy na warszawskiej Woli objętej ochroną konserwatorską w celu przekształcenia jej na budynek biurowy klasy A.

 

Masz pytania? Potrzebujesz szczegółowej oferty? Interesuje Cię prawo nieruchomości? Zapraszamy do kontaktu! Pomożemy Ci ustalić stan prawny nieruchomości i rozwiążemy wszelkie problemy z nią związane.

 

Updated: 22 czerwca, 2021 — 12:58
Adres: ul. Legionowa 31, 01-343 Warszawa
Telefon: +48 571 273 857
E-mail: kancelaria@dybka.com.pl
Grupa Dybka © 2010-2020