Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna Specjaliści od procesu inwestycji budowlanych

Odszkodowania za wywłaszczenie i utratę wartości nieruchomości

Odszkodowania za wywłaszczenie

Kancelaria Nieruchomości i Proces Budowlany z uwagi na swoją specjalizację, posiadane kompetencje oraz bogate doświadczenie pragnie zaprosić do współpracy wszystkich Klientów, którzy borykają się ze sprawami z tytułu uzyskiwania odszkodowań za wywłaszczenie i ograniczenie w użytkowaniu nieruchomości.

Rekompensaty związanych ze spadkiem wartości nieruchomości

Kancelaria zajmuje się także pozyskiwaniem dla naszych Klientów słusznych rekompensat związanych ze spadkiem wartości nieruchomości w wyniku realizacji inwestycji publicznych, komercyjnych i związanych z uchwaleniem planów miejscowych.

Prowadzimy postępowania prawne wywłaszczeniowe i nacjonalizacyjne, w zakres czego wchodzi także odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości, odszkodowanie za wywłaszczenie, zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

W przypadku wywłaszczeń nieruchomości kancelaria prowadzi sprawy związane z wywłaszczeniami, które nastąpiły zarówno w ubiegłym wieku, jak i w latach późniejszych, do spraw tych zaliczamy m.in.:

 • wywłaszczenia w PRL-u (m.in. na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej z 6 września 1944 r., dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy wydanego w dniu 26 października 1945 r. tzw. Dekret Bieruta);
 • wywłaszczenia w czasach III RP tj. obecnie, wywłaszczenia i ograniczenia użytkowania pod inwestycje publiczne (m.in. w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. specustawy drogowej).

Posiadamy również unikalne doświadczenie w negocjacjach oraz prowadzeniu sporów sądowych związanych ze spadkiem wartości nieruchomości bądź uciążliwościami na tle realizacji inwestycji, zarówno publicznych, jak i komercyjnych.

Prowadzimy sprawy o odszkodowania za wywłaszczenia pod drogi publiczne w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

To, co wyróżnia nasze działania to między innym sprawy:

 • o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości – uzyskiwanie wypłaty odszkodowań dla klientów pomimo braku decyzji ostatecznej;
 • o zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane,
 • o odszkodowanie za wywłaszczenie – uzyskiwanie rekompensat za opieszałość organów w wypłacie odszkodowań;
 • rozsądna i poparta doświadczeniem sądowym analiza, czy nieruchomość kwalifikuje się jako tzw. resztówka, a także skuteczne prowadzenie powierzonych w tym zakresie spraw;
 • uzyskiwanie słusznych odszkodowań za uciążliwości związane z budową drogi.

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach związanych z odszkodowaniami za uchwalenie planu miejscowego. Wśród najczęstszych spraw prowadzonych przez kancelarię znajdują się:

 • odszkodowania za utratę wartości działki w związku z przeznaczeniem na cele sprzeczne z obecnym zagospodarowaniem bądź o mniejszych parametrach;
 • roszczenia o wykup nieruchomości przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne;
 • odszkodowania za lokalizację na działce inwestycji sieciowych lub drogowych;
 • roszczenia o wykup nieruchomości w związku z zakazem zabudowy (m.in. tereny zieleni i korytarze wymiany powietrza).

Kompetencje prawne naszych prawników – adwokatów i radców prawnych

Opiekę merytoryczną nad zleconymi sprawami sprawują doświadczeni adwokaci oraz radcy prawni w reprezentacji klientów przed organami oraz sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi. W sprawach skomplikowanych reprezentujemy klientów przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym, a także przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Przykładowe projekty prawne dotyczące odszkodowań i rekompensat, w jakie byli zaangażowani nasi prawnicy w temacie :

 1. Odzyskanie terenów o łącznej powierzchni ponad 1h gruntu, zabranych tzw. Dekretem Bieruta w dzielnicy Praga Południe na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli.
 2. Przymuszenie do wykupu nieruchomości w związku z „zakazem zabudowy” wprowadzonym na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o łącznej powierzchni 2,5 ha z uwagi na korytarz wymiany powietrza dla Wrocławia.
 3. Odszkodowanie (za poniesione szkody oraz utracone korzyści tzw. lucrum cessans) za przewlekłe prowadzenie postępowania (ws. warunków zabudowy inwestycji mieszkaniowej), gdzie opóźnienie organu wyniosło ponad 3 lata.
 4. Zobowiązanie do wykupu tzw. resztówek w łącznej wysokości 2h powstałych w wyniku realizacji odcinka drogi S8 na podstawie decyzji ZRiD oraz odszkodowanie w wysokości 1,5 mln PLN za utracone źródło dochodów.
 5. Odszkodowanie w wysokości 12 mln PLN od organu, za wydanie błędnej decyzji o pozwoleniu na budowę zakładu produkcyjnego (woj. mazowieckie), która w wyniku działań przed sądem administracyjnym została uchylona. Odszkodowanie pokryło koszty zakupu nowej nieruchomości, rozbiórkę powstałego zakładu oraz budowę zakładu w nowej lokalizacji oraz utracone dochód za okres 1,5 roku.
 6. Odszkodowanie dla grupy mieszkańców obiektów jednorodzinnych, którzy w wyniku zabudowy działek sąsiednich przez inwestycje deweloperską wielorodzinną utracili widok na park, poprzez co doznali utraty wartości nieruchomości.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z pomocy naszej kancelarii adwokackiej, zapraszamy do kontaktu. Nasz radca prawny pomoże Ci rozwiązać Twoje problemy. Skorzystaj z naszego doświadczenia już dziś!

Updated: 15 lutego, 2022 — 12:24
Adres: ul. Legionowa 31, 01-343 Warszawa
Telefon: +48 571 273 857
E-mail: kancelaria@dybka.com.pl
Grupa Dybka © 2010-2020