Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna Specjaliści od procesu inwestycji budowlanych

Przesłanki zasiedzenia nieruchomości

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Przesłanki zasiedzenia

Do nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia należy łącznie spełnić dwie przesłanki:

1) posiadać nieruchomość nieprzerwanie jako posiadacz samoistny oraz;

2) wykazać się odpowiednio długim, ustawowo określonym, terminem posiadania.

Posiadanie samoistne

Posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel. Posiadacz powinien zatem wykonywać faktycznie uprawnienia składające się na treść prawa własności.

Posiadacz samoistny to ten, kto może faktycznie korzystać z rzeczy z wyłączeniem innych osób, a więc pobierać pożytki i inne przychody z rzeczy, może również rzeczą rozporządzać. I tak, jak właściciel, powinien wykonywać swoje władztwo w granicach określonych przez ustawy, zasady współżycia społecznego i zgodnie ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem owego władztwa faktycznego. W toku postępowania szczególnie dokładnie jest też badana wola posiadacza w zakresie jego zamierzeń odnośnie do rzeczy.

W postępowaniu o zasiedzenie nieruchomości kluczowe dla wykazania samoistności posiadania jest przede wszystkim forma manifestowania wykonywania władztwa nad rzeczą. Często podnoszona w toku spraw o zasiedzenie, okoliczność opłacania podatków za nieruchomość przez posiadacza, rzadko kiedy ma istotne znaczenie dla finalnego rozstrzygnięcia, choć bywa pomocna.

Przesłanki zasiedzenia – upływ czasu posiadania

Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny – przy czym objęcie w posiadanie musiało nastąpić w dobrej wierze. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Dobra wiara posiadacza samoistnego, pomimo iż nie stanowi przesłanki nabycia własności drogą zasiedzenia, jednakże ma wpływ na termin zasiedzenia.

Okolicznością kluczową przy ustalaniu dobrej wiary posiadacza, jest przede wszystkim jego świadomość dotyczące czynności podejmowanych przy obejmowaniu we władanie nieruchomości. Bogactwo wyroków sądowych odnośnie dobrej wiary posiadacza bądź jej braku, wskazuje na konieczność szczególnie dokładnego zbadania każdego przypadku oraz odpowiednie ujęcie tego zagadnienia we wniosku o zasiedzenie nieruchomości kierowanym do sądu.

To są najważniejsze, ale nie wszystkie przesłanki zasiedzenia. Sprawy tego typu są często interpretowane indywidualnie zgodnie z charakterystyką konkretnego przypadku. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z pomocy radcy prawnego nieruchomości.

Updated: 27 sierpnia, 2020 — 11:50
Adres: ul. Legionowa 31, 01-343 Warszawa  |  Telefon: +48 571 273 857  |  E-mail: kancelaria@dybka.com.pl  |  Grupa Dybka © 2010-2020