Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna Specjaliści od procesu inwestycji budowlanych

Przesłanki zasiedzenia nieruchomości

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Przesłanki zasiedzenia

Do nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia należy łącznie spełnić dwie przesłanki:

1) posiadać nieruchomość nieprzerwanie jako posiadacz samoistny oraz;

2) wykazać się odpowiednio długim, ustawowo określonym, terminem posiadania.

Przesłanki zasiedzenia – upływ czasu posiadania

Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny – przy czym objęcie w posiadanie musiało nastąpić w dobrej wierze. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Dobra wiara posiadacza samoistnego, pomimo iż nie stanowi przesłanki nabycia własności drogą zasiedzenia, jednakże ma wpływ na termin zasiedzenia.

Okolicznością kluczową przy ustalaniu dobrej wiary posiadacza, jest przede wszystkim jego świadomość dotyczące czynności podejmowanych przy obejmowaniu we władanie nieruchomości. Bogactwo wyroków sądowych odnośnie dobrej wiary posiadacza bądź jej braku, wskazuje na konieczność szczególnie dokładnego zbadania każdego przypadku oraz odpowiednie ujęcie tego zagadnienia we wniosku o zasiedzenie nieruchomości kierowanym do sądu.

To są najważniejsze, ale nie wszystkie przesłanki zasiedzenia. Sprawy tego typu są często interpretowane indywidualnie zgodnie z charakterystyką konkretnego przypadku. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z pomocy radcy prawnego nieruchomości.

Updated: 9 kwietnia, 2021 — 14:57
Adres: ul. Legionowa 31, 01-343 Warszawa
Telefon: +48 571 273 857
E-mail: kancelaria@dybka.com.pl
Grupa Dybka © 2010-2020