Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna Specjaliści od procesu inwestycji budowlanych

Prawo Budowlane i proces inwestycyjny

Prawo budowlane oraz obsługa prawna inwestycji

Prawo budowlane i jego znajomość to elementy kluczowe w procesie realizacji każdej inwestycji. Prace budowlane, bez względu na skalę przedsięwzięcia, wymagają uzyskania od organów administracyjnych rozmaitych pozwoleń, a także dokonania właściwych uzgodnień. Równie ważne pozostają umowy, będące gwarancją terminowej i rzetelnej realizacji prac, jakie inwestor zawiera z poszczególnymi wykonawcami.

Dobry adwokat lub radca prawny to niezmiernie istotny czynnik w całym procesie realizacji inwestycji i zakupu nieruchomości. Prawo budowlane, znajomość konkretnych jego zapisów, a tym samym zdolność formułowania sugestii, bywają kluczowe dla powodzenia całości przedsięwzięcia.

Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany w Warszawie specjalizuje się w zakresie prawa budowlanego, obsługi prawnej budowlanych procesów inwestycyjnych, a w szczególności uzyskiwaniu decyzji administracyjnych oraz nadzorze nad wykonywaniem umów o roboty budowlane.

Prawo nieruchomości w znacznej mierze determinuje każde przedsięwzięcie inwestycyjne

Prawo budowlane nakłada na inwestora wiele obostrzeń i warunków, koniecznych do spełnienia. Nasi prawnicy, stosując się do norm, jakie stawia prawo budowlane, podejmuje się zadań, jakimi jest między innymi konieczność weryfikowania i załatwiania dokumentacji planistycznej i budowlanej, a także przygotowywanie i negocjowanie umów z wykonawcami. Nasza kancelaria specjalizująca się w prawie nieruchomości prowadzi w imieniu swoich klientów obsługę prawną inwestycji o różnym charakterze oraz skali – od małych przedsięwzięć aż po rozbudowane projekty. Sprawdź, jak wiele może dla Ciebie zrobić nasz radca prawny nieruchomości.

Prawo budowlane – nasz budowlany radca prawny Ci pomoże

Skuteczny prawnik budowlany pozwoli Ci przebrnąć przez gąszcz przepisów, jakie niesie ze sobą prawo budowlane. Zapewniamy kompleksowe wsparcie inwestorów, wykonawców, podwykonawców, projektantów oraz inżynierów branżowych na każdym etapie budowy, od fazy przygotowania i projektowania aż po odbiór gotowego obiektu. Nasze działania wyróżnia skuteczność proponowanych rozwiązań oraz dbałość o finanse. Nasze usługi to przede wszystkim wysoka jakość, będąca wynikiem doskonałej znajomości specyfiki procesu budowlanego, wzajemnych relacji zachodzących między jego uczestnikami i związanych z nimi różnic oczekiwań i stanowisk pomiędzy inwestorem, wykonawcą i podwykonawcami oraz projektantem. Skorzystaj z pomocy naszych radców prawnych. Pomożemy Ci rozwiązać nasze problemy.

Skuteczny prawnik budowlany realnie wspiera proces realizacji inwestycji

Dlatego też wybór odpowiedniej kancelarii, którą wyróżniają wysokie kompetencje, ma tak kluczowe znaczenie.

Nasi prawnicy pomogą Ci m.in.:

 • sprawdzić stan prawny nieruchomości oraz określić możliwości inwestycyjne (tzw. audyt nieruchomości);

 • wybrać formę prawną najkorzystniejszą dla zamierzonych działań;

 • zorganizować finansowanie i odpowiednie zabezpieczenia; ;

 • przygotować niezbędną dokumentację na potrzeby planistyczne, architektoniczne i budowlane;

 • w kontaktach z organizacjami społecznymi i potencjalnymi uczestnikami postępowań administracyjnych;

 • skonstruować wszelkie umowy dotyczące robót budowlanych, jak również zapewniamy wsparcie w negocjacjach z wykonawcami ;

 • w sporach z tytułu kontraktów budowlanych, reprezentując przed sądem bądź sądami polubownymi;

 • uzyskać niezbędne pozwolenia i zgody organów administracyjnych ;

 • przygotować dokumentację na potrzeby inspekcji nadzoru budowlanego;

 • w codziennych działaniach firmy z branży budowlanej.

Jako że nie sposób opisać wszelkich zagadnień, z jakimi na co dzień się mierzymy, zapraszamy do przesyłania zapytań bądź dzielenia się wątpliwościami w bezpośredniej rozmowie z jednym z naszych radców prawnych. Gwarantujemy, pomoc w rozwiązaniu Twoich problemów. Prawo nieruchomości znamy jak nikt inny!

Budowlany radca prawny – zaangażowanie i doświadczenie

Twoją sprawą zajmą się doświadczeni prawnicy, którzy na co dzień zmagający się z problemami prawnymi zarówno w postępowaniach administracyjnych, jak i przy sporządzaniu i realizacji umów budowlanych. Opiekę merytoryczną nad zleconymi sprawami sprawują adwokaci oraz radcowie prawni, którzy w swoim portfolio mają po kilkanaście zrealizowanych inwestycji. Poza reprezentacją w sporach, prawnicy Kancelarii Nieruchomości & Proces Budowlany ma znaczne doświadczenie w prowadzeniu negocjacji.

W sprawach wymagających współdziałania z fachowcami zewnętrznymi, w celu zapewnienia kompleksowości naszych usług, na bieżąco współpracujemy z projektantami oraz inżynierami branżowymi i środowiskowymi. Prawo nieruchomości w połączeniu z wyszkolonym zespołem radców prawnych to przepis na sukces na sali sądowej.

Przykładowe projekty dotyczące prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego, w jakie byli zaangażowani nasi prawnicy:

 1. Obsługa prawna sporu pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Inwestorem o wartości roszczeń 15M PLN zakończone zawarciem ugody na etapie apelacji po korzystnym rozstrzygnięciu w I instancji.

 2. Wsparcie formalno-prawne inwestora zastępczego wyłonionego w przetargu publicznym w ramach projektu budowy składowiska odpadów niebezpiecznych wraz z infrastrukturą w województwie dolnośląskim.

 3. Nadzór nad pozyskiwaniem niezbędnej dokumentacji wraz ze wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do rozbudowy i nadbudowy kamienicy na warszawskiej Woli objętej ochroną konserwatorską w celu przekształcenia jej na budynek biurowy klasy A.

 4. Reprezentacja grupy podwykonawców robót budowlanych w sporze z generalnym wykonawcą oraz inwestorem w ramach realizacji inwestycji drogowej (łączna wartość sporu 4M PLN).

 5. Oddalenie roszczeń inwestora wobec biura projektowego z tytułu rzekomych błędów popełnionych w związku z projektowaniem i nadzorem autorskim w wysokości roszczeń ponad 2M PLN.

 6. Obsługa refinansowania kredytu zabezpieczonego na nieruchomościach komercyjnych (obiekty hotelowe i rekreacyjne) z wyłączeniem części zabezpieczenia.

 7. Wsparcie w uzyskaniu decyzji środowiskowej i zintegrowanego pozwolenia środowiskowego dla nowo powstającego zakładu produkcyjnego wyrobów budowlanych.

Czekamy na Ciebie

Masz pytania? Potrzebujesz szczegółowej oferty, interesuje Cię audytprawny? Nasz radca odpowie na wszystkie pytania. Zapraszamy do kontaktu!

Updated: 9 kwietnia, 2021 — 14:59
Adres: ul. Legionowa 31, 01-343 Warszawa
Telefon: +48 571 273 857
E-mail: kancelaria@dybka.com.pl
Grupa Dybka © 2010-2020