Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna Specjaliści od procesu inwestycji budowlanych

adwokat Artur Gwarek

Adwokat Rafał Dybka

Jako dziecko marzyłem o tym żeby podróżować i sędziować mecze piłki nożnej tak jak mój ojciec. Będąc jeszcze przed maturą zdecydowałem, że zostanę prawnikiem. Czułem, że w życiu trzeba robić to co się lubi a ja lubię wyzwania i lubię znajdywać rozwiązania, których nie widać na pierwszy rzut oka. Lubię myśleć inaczej niż inni dlatego, że ta umiejętność już nie raz pozwoliła mi znaleźć wyjście z sytuacji, która wydawała się bez wyjścia
i rozstrzygnąć korzystnie sprawę, która miała być przegrana. Nie zapomniałem o pasji do sportu i podróży, jednak dziś realizuję ją tylko w wolnych chwilach.

W swojej praktyce wspieram uczestników procesu budowlanego na wszystkich jego etapach, których przedmiotem jest najczęściej:

  • odpowiedzialność inwestora lub generalnego wykonawcy wobec wykonawców i podwykonawców robót budowlanych;
  • odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów o roboty budowlane w tym zwłaszcza spraw o roszczenia z tytułu kar umownych i wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi;
  • odpowiedzialnością podmiotów prawa publicznego (Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego) wobec osób fizycznych i prawnych
  • wywłaszczenia nieruchomości, w tym w szczególności z wywłaszczeniami pod budowę autostrad i dróg ekspresowych
 • własność i inne prawa rzeczowe dotyczące nieruchomości takich jak postępowania o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności nieruchomości oraz o ustanowienie niezbędnych służebności.

 

Uważam, że w pracy prawnika najważniejsze są: dokładna analiza sytuacji, dobry plan i konsekwencja w działaniu. Lubię rywalizację
i satysfakcję, którą daje wygrana. To podejście dało mi wiele sukcesów na sali sądowej i w negocjacjach. Dzięki temu mogłem zapewnić bezpieczeństwo prawne, tym którzy mi zaufali.

 

Adwokat Artur Gwarek – garść faktów

 • jestem adwokatem, członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie;
 • ukończyłem z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • brałem udział w programie Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonym przez University of Florida Levin College of Law.

 

Adres: ul. Legionowa 31, 01-343 Warszawa
Telefon: +48 571 273 857
E-mail: kancelaria@dybka.com.pl
Grupa Dybka © 2010-2020