Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna Specjaliści od procesu inwestycji budowlanych

Zasiedzenie nieruchomości

zasiedzenie nieruchomosci

Zasiedzenie nieruchomości – podstawy prawneNabycie nieruchomości w trybie tzw. zasiedzenia jest jedną z form objęcia własności nad rzeczą. Normy prawne dotyczące zasiedzenia nieruchomości zostały uregulowane w polskim systemie prawnym w kodeksie cywilnym – art. 172 k.c. oraz następne.

Jaką nieruchomość można zasiedziećZasiedzieć, co do zasady można każdą nieruchomość – zarówno gruntową, jak i budynek, a nawet nieruchomość lokalową. Bazując na orzecznictwie Sądu Najwyższego, można wskazać, że również zasiedzenie użytkowania wieczystego czy współwłasności jest możliwe w ściśle określonych przypadkach. Co do zasady, zasiedzeniu podlega każda rzecz jako całość w ujęciu techniczno–prawnym. Nie jest zatem dopuszczalne zasiedzenie części składowej rzeczy np. piwnicy usytuowanej pod domem mieszkalnym czy pokoju w mieszkaniu.

Prawnicy Kancelarii Prawnej Nieruchomości & Proces Budowlany kompleksowo pomagają klientom w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości.

Przesłanki zasiedzeniaDo nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia należy łącznie spełnić dwie przesłanki:1) posiadać nieruchomość nieprzerwanie jako posiadacz samoistny oraz;2) wykazać się odpowiednio długim, ustawowo określonym, terminem posiadania.

Posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel. Posiadacz powinien zatem wykonywać faktycznie uprawnienia składające się na treść prawa własności. O tym, czy posiadanie ma charakter posiadania samoistnego, decydują okoliczności faktyczne o charakterze przede wszystkim zewnętrznym, ale istotne znaczenie może też mieć wola posiadacza.

Drugą przesłanką zasiedzenia jest upływ czasu. Samoistne posiadanie musi trwać nieprzerwanie przez określony ustawą czas – 20 lub 30 lat. O okresie potrzebnym do zasiedzenia nieruchomości decyduje dobra bądź zła wiara posiadacza.

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości – bez sądu się nie obędzie

Zasiedzenie, nawet jeżeli następuje z mocy prawa, musi być poprzedzone złożeniem wniosku w odpowiednim sądzie. To właśnie sąd wydaje orzeczenie stwierdzające zasiedzenie. Musisz jednak wiedzieć, że tego typu orzeczenie potwierdza tylko, że dana okoliczność zaistniała. Nie ma jednak możliwości, by regulowanie stanu prawnego nieruchomości obyło się bez sprawy sądowej. Nasza kancelaria nieruchomości to miejsce, w którym znajdziesz pomoc w uporządkowaniu swoich problemów prawnych.

Dalej masz wątpliwości?Jeżeli nadal masz wątpliwości, czy twoją sytuację można uregulować w drodze zasiedzenia nieruchomości, zgłoś się do nas. Nasz radca prawny , razem z tobą, przeanalizuje stan faktyczny, czy przesłanki do zasiedzenia zostały spełnione, podpowie jakie dokumenty warto umieścić we wniosku ipoprowadzi w twoim imieniu całe postępowanie w sprawie stwierdzenia zasiedzenia .

Grupa Dybka © 2010-2017