Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna Specjaliści od procesu inwestycji budowlanych

Wywłaszczenie nieruchomości

wywlaszczenie nieruchomosci

Wywłaszczenie nieruchomości – instrument władzy publicznej
Wywłaszczenie nieruchomości jest jednym z instrumentów dostępnych władzy publicznej umożliwiających realizację zamierzeń inwestycyjnych, pomimo sprzeciwu jednostki. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Tym samym wywłaszczenie nieruchomości nie zawsze oznacza całkowite pozbawienie władztwa nad rzeczą, lecz może się wiązać też z jego ograniczeniem.

Wywłaszczenia po II wojnie światowej
W okresie władzy komunistycznej w Polsce cechował się dość powszechną praktyką wywłaszczania nieruchomości nie tylko pod zamierzenia inwestycyjne, ale również jako forma polityki społeczno–ideologicznej (tzw. nacjonalizacja). Należy jednak mieć na względzie, że wywłaszczenia te często dokonywane były bez podstawy prawnej, na zasadzie faktów dokonanych. W wyniku nie zawsze legalnych działań władzy państwowej obecnie istnieje konieczność regulowania stanu prawnego nieruchomości.

Prawnicy z Kancelarii Nieruchomości & Proces Budowlany zajmują się kompleksowym regulowaniem stanów prawnych nieruchomości oraz reprezentują klientów w postępowaniach o zwrot i odszkodowanie za zabrane mienie.

Wywłaszczenia nieruchomości obecnie
Podstawowym aktem prawnym, który obowiązuje, jest ustawa o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 nr 102 poz. 651 ze zm.). Wywłaszczenie nieruchomości jest dokonywane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Wywłaszczeniu podlegają nieruchomości na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wywłaszczenie nieruchomości na podstawie specustaw
W związku z czasochłonnością postępowań wywłaszczeniowych, w stosunku do inwestycji priorytetowych zostały uchwalone tzw. specustawy, które umożliwiają szybszą realizację zamierzeń. Specyfiką tych postępowań jest objęcie we władanie nieruchomości przez podmiot publiczny i umożliwienie mu realizacji inwestycji, pomimo toczącego się postępowania odnośnie wynagrodzenia za przejmowany grunt.
Przykładowe specustaw:
1) specustawa drogowa – ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721, ze zm.);
2) specustawa kolejowa – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789, ze zm.);
3) specustawa lotniskowa – ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 340, ze zm.);
4) specustawa przeciwpowodziowa – ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963);
5) specustawa EURO 2012 – z ustawą dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1219, ze zm.).

Pomagamy w uzyskaniu należnego odszkodowania w wysokości realnej wartości wywłaszczonej nieruchomości.

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości – Zwrot – Reprywatyzacja
Za przejmowane obecnie nieruchomości na rzecz jednostek publicznych, ich dotychczasowym właścicielom należy się odszkodowanie. Wysokość odszkodowania jest ustalana bądź w trakcie negocjacji poprzedzających wszczęcie procedury wywłaszczeniowej albo już w trakcie postępowania administracyjnego.
W przypadku mienia znacjonalizowanego, osoby bądź ich następcy prawni poszkodowani bezprawnymi działaniami władz, poza odszkodowaniem, co do zasady mogą również dochodzić zwrotu utraconego mienia. Nie mniej, sprawy takie zawsze wymagają indywidualnego zbadania, przez wzgląd na dużą liczbę okoliczności mogących mieć wpływ na wynik sprawy.

Nasza kancelaria nieruchomości to miejsce, w którym pomożemy Ci rozwiązać problemy prawne w kwestii wyłączenia nieruchomości. Każdy adwokat z naszego zespołu ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw reprywatyzacyjnych.

Powiązane tematy
Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
Reprywatyzacja mienia
Przejmowanie gruntów na podstawie specustaw

Grupa Dybka © 2010-2017