Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna Specjaliści od procesu inwestycji budowlanych

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska – co sprawdzić w umowie z deweloperem

Wraz z dniem 29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zwana zwyczajowo ustawą deweloperską.

Obowiązki dewelopera zgodnie z nową ustawą deweloperską

Ustawa deweloperska nałożyła na dewelopera realizującego inwestycję mieszkaniową szereg nowych obowiązków, mających za zadanie umożliwić kupującemu lepsze poznanie nabywanej nieruchomości. Między innymi do nowych obowiązków dewelopera należy jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej:

 • doręczenie prospektu informacyjnego dotyczącego danego przedsięwzięcia deweloperskiego;
 • udzielenie szczegółowych informacji dotyczących sytuacji prawno-finansowej dewelopera oraz przedsięwzięcia deweloperskiego.

Zawartość prospektu informacyjnego

Najczęściej prospekt informacyjny załączany do umowy deweloperskiej zawiera rzuty budynku bądź lokalu, zagospodarowanie terenu inwestycji, podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących przedsięwzięcia deweloperskiego oraz projekt bądź wzór umowy deweloperskiej, jaka zostanie zawarta przez strony. Dodatkowo deweloper przekazuje też nabywcy kopię promesy bankowej.

Umowa deweloperska – co sprawdza prawnik?

Zapoznając się z projektem bądź wzorem umowy deweloperskiej, warto zwrócić uwagę na:

 • podmiot sprzedający nieruchomość, czyli dewelopera, czy wszelkie dane zawarte w umowie deweloperskiej są zgodne z danymi ujawnionymi w publicznych rejestrach;
 • opis nieruchomości wspólnej oraz służebności ograniczające dysponowanie nieruchomością;
 • hipoteki ustanowione na nieruchomości oraz na czyją rzecz zostały ujawnione (czy promesa bankowa obejmuje wszystkie podmioty);
 • zapisy dotyczące balkonów / loggi / tarasów oraz innych powierzchni pozostawionych do wyłącznej dyspozycji kupującego;
 • jak zapis regulują własność i korzystanie z garaży i parkingów;
 • czy deweloper nie będzie prowadził innych inwestycji w okolicy z użyciem terenów przyległych do nabywanej nieruchomości;
 • terminy płatności oraz konto do wpłat;
 • kary za nieterminowe realizowanie płatności;
 • treść zobowiązania zawarcia umowy przenoszącej własność oraz termin jej zawarcia;
 • odbiór lokalu i obowiązki z tym związane;
 • zapisy dotyczące odstąpienia od umowy oraz kary umowne;
 • wpis roszczeń do księgi wieczystej;
 • regulację dotyczącą zarządu bądź administrowania częścią wspólną;
 • czy nie ma wzmianek dotyczących nowych wniosków o wpis do księgi wieczystej;
 • regulację dotyczącą sądu właściwego;
 • adresy do doręczeń korespondencji.

Umowa deweloperska? Prawnik pomoże Ci ją zrozumieć

Jeżeli nadal masz wątpliwości co do zapisów umowy deweloperskiej, którą chcesz podpisać, zgłoś się do nas i wybierz sprawdzenie umowy. Nasz adwokat Ci zrozumieć zapisy dokumentu , wskażą ryzyka oraz przygotują memorandum odnośnie niezbędnych zmian. W razie potrzeby negocjujemy z deweloperami zapisy umowy deweloperskiej oraz przenoszącej własność w Twoim imieniu. Nasza kancelaria nieruchomości to koniec Twoich problemów prawnych.

Grupa Dybka © 2010-2017