Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna Specjaliści od procesu inwestycji budowlanych

Odszkodowania za wywłaszczenie i utratę wartości nieruchomości

Kancelaria Nieruchomości i Proces Budowlany, z uwagi na swoją specjalizację ma bogate doświadczenie w uzyskiwaniu godziwych odszkodowań z tytułu wywłaszczeń nieruchomości czy też ograniczeń w ich użytkowaniu, jak również słusznych rekompensat związanych ze spadkiem wartości nieruchomości w wyniku realizacji inwestycji publicznych lub komercyjnych, a także związanych z uchwaleniem planów miejscowych.

Postępowania prawne wywłaszczeniowe i nacjonalizacyjne

W przypadku wywłaszczeń nieruchomości kancelaria prowadzi sprawy związane z wywłaszczeniami:

 • z czasów PRL (m.in. na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej z 6 września 1944 r., dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy wydanego w dniu 26 października 1945 r. tzw. Dekret Bieruta, dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich z dnia 08.03.1946 r. czy rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie przejmowania budynków w zarząd państwowy z dnia 09.06.1959 r.); jak również
 • z czasów III RP tj. obecnie wywłaszczenia i ograniczenia użytkowania pod inwestycje publiczne (m.in. w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tzw. specustawy drogowej, ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego tzw. specustawa lotniskowa, ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym tzw. specustawa kolejowa, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w tym w szczególności pod inwestycje sieciowe typu gazociągi i linie energetyczne).

Odszkodowania za wywłaszczenia pod drogi publiczne (na podstawie tzw. ZRiD)

Nasi prawnicy specjalizujący się w prawie budowlanym mają szczególnie bogate doświadczenie związane z wywłaszczeniami przy realizacji dróg publicznych w trybie tzw. specustawy drogowej, uzyskując dla klientów odszkodowania w realnej wysokości poniesionych szkód. To, co wyróżnia nasze działania:

 • uzyskiwanie wypłaty odszkodowań dla klientów nawet w ciągu 1 miesiąca pomimo braku decyzji ostatecznej;
 • uzyskiwanie rekompensat za opieszałość organów w wypłacie odszkodowań;
 • rozsądna i poparta doświadczeniem sądowym analiza, czy nieruchomość kwalifikuje się jako tzw. resztówka, a także skuteczne prowadzenie powierzonych w tym zakresie spraw;
 • uzyskiwanie słusznych odszkodowań za uciążliwości związane z budową drogi. Znamy prawo nieruchomości od podszewki, dzięki czemu możemy świadczyć skuteczne i profesjonalne usługi prawne.

Odszkodowania za plany miejscowe i inwestycje

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach związanych z odszkodowaniami za uchwalenie planu miejscowego. W szczególności ma to miejsce w przypadku ograniczenia możliwości inwestycyjnych danego terenu, jaki i spadku wartości w wyniku lokalizacji inwestycji uciążliwych dla otoczenia. Wśród najczęstszych spraw prowadzonych przez kancelarię znajdują się:

 • odszkodowania z utratę wartości działki w związku z przeznaczeniem na cele sprzeczne z obecnym zagospodarowaniem bądź o mniejszych parametrach;
 • roszczenia o wykup nieruchomości przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne;
 • odszkodowania za lokalizację na działce inwestycji sieciowych lub drogowych;
 • roszczenia o wykup nieruchomości w związku z zakazem zabudowy (m.in. tereny zieleni i korytarze wymiany powietrza).

Posiadamy również unikalne doświadczenie w negocjacjach oraz prowadzeniu sporów sądowych związanych ze spadkiem wartości nieruchomości bądź uciążliwościami na tle realizacji inwestycji, zarówno publicznych, jak i komercyjnych. Jako jedni z nielicznych w Polsce prowadziliśmy z sukcesem sprawy sądowe o odszkodowania za uciążliwości związane z hałasem oraz odorem, zmniejszeniem dopływu światła słonecznego do nieruchomości czy przesłonięciem dotychczasowego widoku z okna przez nowy obiekt.

Jako że nie sposób opisać wszelkie zagadnienia, z jakimi na co dzień się mierzymy, zapraszamy do przesłania zapytania bądź podzieleniem się wątpliwościami w bezpośredniej rozmowie z jednym z naszych prawników.

Kompetencje prawne naszych prawników (adwokatów / radców prawnych)

Twoją sprawą zajmą się kompetentne osoby, na co dzień zmagający się z problemami prawnymi dotyczącymi odszkodowań. Opiekę merytoryczną nad zleconymi sprawami sprawują doświadczeni adwokaci oraz radcowie prawni z bogatym doświadczeniem w reprezentacji klientów przed organami oraz sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi. W sprawach skomplikowanych reprezentujemy klientów przed Sądem Najwyższym i Trybunałem konstytucyjnym, a także przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPCz).

Przykładowe projekty prawne dotyczące odszkodowań i rekompensat, w jakie byli zaangażowani nasi prawnicy:

 1. Odzyskanie terenów zabranych tzw. Dekretem Bieruta w dzielnicy Praga Południe na rzecz spadkobierców przedwojennych właścicieli.
 2. Przymuszenie do wykupu nieruchomości w związku z „zakazem zabudowy” wprowadzonym na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o łącznej powierzchni 2,5 ha z uwagi na korytarz wymiany powietrza dla Wrocławia.
 3. Odszkodowanie (za poniesione szkody oraz utracone korzyści tzw. lucrum cessans) za przewlekłe prowadzenie postępowania (ws. warunków zabudowy inwestycji mieszkaniowej), gdzie opóźnienie organu wyniosło ponad 3 lata.
 4. Zobowiązanie do wykupu tzw. resztówek w łącznej wysokości 2h powstałych w wyniku realizacji odcinka drogi S8 na podstawie decyzji ZRiD oraz odszkodowanie w wysokości 1,5 mln PLN za utracone źródło dochodów.
 5. Odszkodowanie w wysokości 12 mln PLN od organu, za wydanie błędnej decyzji o pozwoleniu na budowę zakładu produkcyjnego (woj. mazowieckie), która w wyniku działań przed sądem administracyjnym została uchylona. Odszkodowanie pokryło koszty zakupu nowej nieruchomości, rozbiórkę powstałego zakładu oraz budowę zakładu w nowej lokalizacji oraz utracone dochód za okres 1,5 roku.
 6. Odszkodowanie dla grupy mieszkańców obiektów jednorodzinnych, którzy w wyniku zabudowy działek sąsiednich przez inwestycje deweloperską wielorodzinną utracili widok na park, poprzez co doznali utraty wartości nieruchomości.

Zapraszamy do zadawania pytań

Jeżeli interesuje Cię obsługa prawna naszej kancelarii adwokackiej, zapraszamy do zadawania pytań. Nasz radca prawny pomoże Ci rozwiązać Twoje problemy. Prawo budowlane nie ma dla nas tajemnic. Skorzystaj z naszego doświadczenia już dzisiaj!

Grupa Dybka © 2010-2017